Try A Class ►
Download the App for Easy Booking!
EN
Contact | Press Enquiry | Locations | FAQ

Type in any of the following:

• Class

• Workshop

• Teacher

• Studio

• Keyword

Try A Class ►
EN
Contact | Press Enquiry | Locations | FAQ

Teachers On Leave

Below is a list of our teachers currnetly on leave and their leave period:


Maya 1-2 JAN
Roxanne 1-5 JAN
William 1-4 JAN
Jacque 1-14 JAN
Dagge 1 JAN
Miryam 1-4 JAN
Marysia 1-4 JAN
Anya 5-10 JAN
Aisah 2-5 JAN
Deborah 11 JAN/ 1 FEB
Kajal 17-20 JAN
HeeBoon 27-30 JAN
Niru 26-31 JAN/ 1-2 FEB
Kristin 28-30 JAN
Sandy 23-31 JAN/ 1-3 FEB
Stephanie 20-22/ 24-31 JAN/ 1-5 FEB
Jayan 30-31 JAN/ 1-12 FEB
Rene 29-31 JAN/ 1-5 FEB